Arbete och utbildning

I Bjuvs kommun finns grundskola och vuxenutbildning. Arbetsmöjligheterna är flera och näringslivsklimatet är bra.

I alla tre kommundelar; Bjuv, Billesholm och Ekeby, finns förskolor och grundskolor. Det finns även familjecentraler med öppen förskola. Förutom de kommunala förskolorna och grundskolorna finns inom kommunens gränser två fristående förskolor.

Bjuv är en bra etableringsort för nya företag. Här finns tillgänglig industrimark och läget är perfekt i Öresundsregionen. Bjuvs kommun ingår även i Familjen Helsingborg, som är ett samarbete mellan Skånes nordvästra kommuner. 

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2018-05-03

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Evenemang