Bosätt dig i Bjuvs kommun

Ett boende i Bjuvs kommun innebär bland annat utvecklade kommunikationer och stora naturupplevelser.

Här finns flera olika boendemiljöer - gamla gruvhus, hyreslägenheter, bostadsrätter och byggklar tomtmark. Lediga småhustomter finns på Slutstycket i Bjuv och Kungsgårdsområdet i Billesholm.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2019-02-14

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Evenemang