Barn och utbildning

På dessa sidor hittar du information om förskola, grundskola och särskola. Du kan också ansöka om förskoleplats och fritidshemsplats med hjälp av vår e-tjänst.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2018-05-03

Kontakt

Bjuvs kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon 042-458 50 00
info@bjuv.se

Tf Förvaltningschef  för- och grundskola 
Karolin Molén
Karolin.Molen@bjuv.se

Tf Förvaltningschef socialtjänst barn,unga,familj 
Åsa Malmström
Asa.Malmstrom@bjuv.se

Administrativ samordnare
Sandra Billström
Sandra.Billstrom@bjuv.se         

Utvecklingsstrateg
Frida Jönsson
Frida.Jonsson@bjuv.se  

Verksamhetschef för- och grundskola
Karolin Molén
Karolin.Molen@bjuv.se

Verksamhetschef elevhälsan 
Ellen Claesdotter Pettersson
Ellen.Claesdotter@bjuv.se

Verksamhetschef socialtjänst barn, unga, familj 
Åsa Malmström
Asa.Malmstrom@bjuv.se

Kvalitetschef
Lina Kenthsdotter Persson
Lina.Kenthsdotter-Persson@bjuv.se