Barn och utbildning

På dessa sidor hittar du information om förskola, grundskola och grundsärskola. Du kan också ansöka om förskoleplats och fritidshemsplats med hjälp av vår e-tjänst.

Webbredaktör: Sandra Billström (sbm)
Sidan ändrad: 2019-05-14

Kontakt

Bjuvs kommun telefon 042-458 50 00

info@bjuv.se

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef  
Madeleine Peyron
madeleine.peyron@bjuv.se

Administrativ samordnare
Sandra Billström
Sandra.Billstrom@bjuv.se         

Utvecklingsstrateg
Frida Jönsson
Frida.Jonsson@bjuv.se  

Verksamhetschef för- och grundskola
Karolin Molén
Karolin.Molen@bjuv.se

Tf Verksamhetschef elevhälsan 
Vlatka Glumac
vlatka.glumac@bjuv.se

Tf Verksamhetschef socialtjänst barn, unga, familj 
Ulrik Ahlm
Ulrik.Ahlm@bjuv.se

 

                       

Evenemang