Barn och utbildning

På dessa sidor hittar du information om förskola, grundskola och särskola. Du kan också ansöka om förskoleplats och fritidshemsplats med hjälp av vår e-tjänst.

Webbredaktör: Sandra Billström (sbm)
Sidan ändrad: 2018-09-10

Kontakt

Bjuvs kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon 042-458 50 00
info@bjuv.se

Förvaltningschef  
Madeleine Peyron
madeleine.peyron@bjuv.se

Administrativ samordnare
Sandra Billström
Sandra.Billstrom@bjuv.se         

Utvecklingsstrateg
Frida Jönsson
Frida.Jonsson@bjuv.se  

Verksamhetschef för- och grundskola
Karolin Molén
Karolin.Molen@bjuv.se

Verksamhetschef elevhälsan 
Ellen Claesdotter Pettersson
Ellen.Claesdotter@bjuv.se

Verksamhetschef socialtjänst barn, unga, familj 
Åsa Malmström
Asa.Malmstrom@bjuv.se

Kvalitetschef
Lina Kenthsdotter Persson
Lina.Kenthsdotter-Persson@bjuv.se