Barn- och utbildningsförvaltning

Barn- och utbildningsverksamheten i Bjuvs kommun består av förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, särskola och stöd- och samordningsenheten.

I Bjuv, Billesholm och Ekeby, finns förskolor och skolor F-9. I alla tre kommundelar finns även familjecentraler med öppen förskola.

Förutom de kommunala förskolorna och grundskolorna finns inom kommunens gränser två fristående förskolor. 

Stöd och samordning

I Stöd- och samordningsenheten finns Elevhälsan, där skolsköterskor, kuratorer, psykologer, specialpedagoger och utvecklingssamordnare arbetar för att vi ska kunna ge bästa möjliga individuella stöd till barnen i förskolan och eleverna i skolan. Inom enheten finns även socialtjänstens barn- och ungdomsgrupp, där socialsekreterare och personal med annan kompetens arbetar med kommunens stödinsatser för barn och ungdomar upp till 20 år.

Barn- och utbildningsnämnden

Huvudman för de kommunala förskolorna och skolorna är barn- och utbildningsnämnden. Nämnden har det yttersta ansvaret för att alla barn och ungdomar som är bosatta i Bjuvs kommun ges undervisning och stöd på sådant sätt att målen i läroplanerna för förskolan och skolan kan nås. Nämnden är även beslutande organ i ärenden som rör socialtjänstens lagstiftning.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen är barn- och utbildningsnämndens verkställande organ. Förvaltningschefen har det övergripande verksamhetsansvaret inför nämndens ordförande. Förvaltningen arbetar med styrning, uppföljning/ utvärdering, samordning och utveckling av verksamheten. Om du inte hittar den information som du söker, vill vi gärna att du kontaktar oss på e-postadressen Info@bjuv.se

Webbredaktör: Sandra Billström (sbm)
Sidan ändrad: 2017-07-25

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef

Carina Leffler

telefon: 042-458 53 00

Carina.Leffler@bjuv.se

Verksamhetschef

förskola och grundskola

Susanne Fras 

telefon 042-458 52 69

Skicka e-post till Susanne Fras

Utvecklingsstrateg

Frida Jönsson

telefon: 042-458 53 01

Frida.Jonsson@bjuv.se

Kvalitetsutvecklare

Lina Kenthsdotter Persson

telefon 042-458 53 24

Lina.Kenthsdotter-Persson@bjuv.se

Övergripande frågor

Administrativ samordnare

Sandra Billström

telefon:042-458 53 03

Sandra.Billstrom@bjuv.se