Barn- och utbildningsförvaltning

Barn- och utbildningsverksamheten i Bjuvs kommun består av förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, särskola och stöd- och samordningsenheten.

I Bjuv, Billesholm och Ekeby, finns förskolor och skolor F-9. I alla tre kommundelar finns även familjecentraler med öppen förskola.

Förutom de kommunala förskolorna och grundskolorna finns inom kommunens gränser två fristående förskolor. 

Stöd och samordning

I Stöd- och samordningsenheten finns Elevhälsan, där skolsköterskor, kuratorer, psykologer, specialpedagoger och utvecklingssamordnare arbetar för att vi ska kunna ge bästa möjliga individuella stöd till barnen i förskolan och eleverna i skolan. Inom enheten finns även socialtjänstens barn- och ungdomsgrupp, där socialsekreterare och personal med annan kompetens arbetar med kommunens stödinsatser för barn och ungdomar upp till 20 år.

Barn- och utbildningsnämnden

Huvudman för de kommunala förskolorna och skolorna är barn- och utbildningsnämnden. Nämnden har det yttersta ansvaret för att alla barn och ungdomar som är bosatta i Bjuvs kommun ges undervisning och stöd på sådant sätt att målen i läroplanerna för förskolan och skolan kan nås. Nämnden är även beslutande organ i ärenden som rör socialtjänstens lagstiftning.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen är barn- och utbildningsnämndens verkställande organ. Förvaltningschefen har det övergripande verksamhetsansvaret inför nämndens ordförande. Förvaltningen arbetar med styrning, uppföljning/ utvärdering, samordning och utveckling av verksamheten. Om du inte hittar den information som du söker, vill vi gärna att du kontaktar oss på e-postadressen Info@bjuv.se

Webbredaktör: Sandra Billström (sbm)
Sidan ändrad: 2018-11-14

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon 042-458 50 00
info@bjuv.se

Tf Förvaltningschef  för- och grundskola 
Karolin Molén
Karolin.Molen@bjuv.se

Tf Förvaltningschef socialtjänst barn,unga,familj 
Åsa Malmström
Asa.Malmstrom@bjuv.se

Administrativ samordnare
Sandra Billström
Sandra.Billstrom@bjuv.se         

Utvecklingsstrateg
Frida Jönsson
Frida.Jonsson@bjuv.se  

Verksamhetschef för- och grundskola 
Karolin Molén
Karolin.Molen@bjuv.se

Verksamhetschef elevhälsan 
Ellen Claesdotter Pettersson
Ellen.Claesdotter@bjuv.se

Verksamhetschef socialtjänst barn, unga, familj 
Åsa Malmström
Asa.Malmstrom@bjuv.se

Kvalitetschef
Lina Kenthsdotter Persson
Lina.Kenthsdotter-Persson@bjuv.se