Elevhälsan

Elevhälsans uppgift är att arbeta för att alla elever ska ges förutsättningar att utvecklas, må bra och nå målen i utbildningen.

Bilder på tjejer som tar en selfie, med en kille som hoppar i bakgrunden.

Elevhälsans uppgift är att arbeta för att alla elever och barn i kommunen ska ges förutsättningar att utvecklas, må bra och nå målen i utbildningen.

Vi vet att det finns ett tydligt ömsesidigt samband mellan att lyckas i skolan och att må bra. Att må bra ger barn och elever goda förutsättningar för klara skolan. Att klara skolan leder i sin tur till god hälsa. 

Därför är elevhälsan uppgift både att jobba för elevernas god hälsa och att skapa förutsättningar för att lyckas i skolan. 

Här kan du läsa mer om

Stödinsatser i skolan  

Alla elever i Bjuvs kommun har tillgång elevhälsans team, skolsköterska, skolkurator, psykolog, skolläkare, logoped och specialpedagogiska insatser.

På förskolan finns tillgång till specialpedagog i samverkan med psykolog och logoped.

Här har vi samlat länkar till dig som vill ha mer information

1177 Vårdguiden 

Ungdomsmottagningen Helsingborg

Giftinformationen  

Folkhälsomyndigheten-Barnvaccinationsprogram

Bup -barn och ungdomspsykiatrin

Bris - Barnens Rätt i Samhället 

Socialtjänst för barn, ungdom och familj 

 

 

Webbredaktör: Sandra Billström (sbm)
Sidan ändrad: 2019-02-26

Kontakt

Bjuvs kommun telefon 042-458 50 00