Familjecentral

I Bjuvs kommun finns två familjecentraler. Familjecentraler är en mötesplats för blivande föräldrar och familjer med barn 0-6 år. Här finns öppen förskola, socialrådgivning , BVC och barnmorskemottagning

barnen leker

Våra familjecentraler finns i

  • Bjuv Mejerigatan 1, 267 25 Bjuv  
  • Ekeby Storgatan 46, 267 76 Ekeby

Du kan fråga om allt ,från oro kring ditt barns hälsa och utveckling till olika vardagsproblem.
Vi på familjecentralerna finns under samma tak och arbetar tillsammans på ett enkelt och snabbt sätt för att kunna erbjuda dig stöd och hitta lösningar för era behov. Målet är att utifrån familjens livssituation främja god hälsa för barn, unga och föräldrar.

Barnavårdscentralen (BVC) 

På barnavårdscentralen erbjuds hälsoundersökningar och vaccinationer fram till ditt barn börjar förskoleklass. Du kan också få råd om allt som rör ditt barns utveckling. Vi arbetar också med föräldrargrupper tillsammans med övriga på familjecentralen.

Barnmorskemottagningen (BMM)

När du är gravid följer vi dig och ditt barns hälsa och utveckling. Mer information hittar du på vår hemsida Barnmorskemottagningen i Bjuv

Social rådgivning, föräldrastöd och samtal

Du kan komma till socialrådgivare för att få svar på frågor eller stöd i olika situationer som rör ditt föräldraskap. Vi samarbetar med öppen förskola, är delaktiga i föräldrargrupper och föräldrautbildningar.

Du som väntar barn eller är nybliven förälder kan vända dig till socialrådgivarna för att skriva faderskap och ansöka om gemensam vårdnad.

Social rådgivare finns på plats i

  • Bjuv - måndag, tisdag och onsdag
  • Ekeby - torsdag förmiddagar

Öppen förskola - Bjuv och Ekeby

Öppen förskola är mötesplatser som bedriver pedagogisk verksamhet för barn tillsammans med föräldrar eller annan vuxen. Hit kan du komma för att barnen ska få leka och träffa andra barn. De vuxna har möjlighet att knyta nya kontakter, diskutera och få råd och stöd i sin föräldraroll. På öppna förskolan finns också riktad verksamhet för olika grupper av barn och föräldrar, till exempel babycafé.

Verksamheten är kostnadsfri och du behöver inte anmäla dig i förväg och du kan fika till självkostnadspris.

Följ oss på facebook och instagram , Bjuvs kommuns familjecentraler  för att ta del av vår verksamhet och aktiviteter. 

Tider då vi alla är på plats samtidigt  i Bjuv
(BVC, BMM, Social Rådgivning och Öppna Förskola)

Måndag 8-16
Tisdag 8-16
Onsdag 8-16
Torsdag och Fredag finns BVC, BMM och Öppna Förskolan på plats

Tider då vi alla finns på plats i Ekeby:
(BVC och Öppen Förskola)

Måndag 9-15.30
Torsdag 8.30-15 ( Här finns även Social Rådgivare på plats)
Tisdag, Onsdag och Fredag finns BVC på plats. 

 

 

 

Webbredaktör: Annakarin Nystrand-Sacaneno (ano)
Sidan ändrad: 2019-03-07

Kontakt

Bjuvs kommun telefon 042-458 50 00

Familjecentral Bjuv
Mejerigatan 1
267 25 Bjuv

Öppen förskola - Bjuv
Förskollärare
Annakarin Nystrand-Sacaneno
Anna-Karin.Nystrand-Sacaneno@bjuv.se
0709-55 36 60
042-458 54 60

Familjecentral Ekeby
Storgatan 46
267 76 Ekeby

Öppen förskola - Ekeby
Emelie Dahlstedt
Emelie.Dahlstedt@bjuv.se
042-458 54 72

Barnvårdscentralen BVC
Bjuv
042-406 00 88
Ekeby
042-406 09 20

Barnmorskemottagningen (BMM)
Bjuv
0771-22 90 00
Ekeby
0771-22 90 00

Social rådgivare
Bjuv
042-458 51 36
Ekeby 
042-458 51 36