Försäkringar

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn och ungdomar inom Bjuvs kommuns verksamhetsområde.

 Elever

- i kommunal grundskola, särskola, friskola och verksamheter i andra kommuner

- i gymnasieskola i annan kommun, samt i gymnasieutbildning i Komvux regi i Bjuv

Barn

- i kommunal förskola, fritidshem, familjedaghem, fristående förskola och verksamheter i andra kommuner.

Elever
- i gymnasieskola i Helsingborg (är försäkrade av Helsingborgs stad under skoltid). 

Mer information om försäkringar

Här finner ni 
Information om försäkringar  för år 2018

På sidan ett längst upp finns ett försäkringsnummer som ni uppger vid kontakt med Länsförsäkringar.  

På sidan två i försäkringsbeskedet finns angivet ett telefonnummer om ska användas vid skadeanmälan.

Efter kontakt med Länsförsäkringar skickar de ut en skadeanmälan samt uppgift om ansvarig skadereglerare.

Webbredaktör: Sandra Billström (sbm)
Sidan ändrad: 2018-11-14

Kontakt

Bjuvs kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon 042-458 50 00
info@bjuv.se

Administrativ samordnare
Sandra Billström
Sandra.Billstrom @bjuv.se