Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn och ungdomar inom Bjuvs kommuns verksamhetsområde.

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse. Denna försäkring som kommunen har tecknat gäller inte för sjukdom.

-Elever  i kommunens grundskola, grundsär inkl friskolor och i andra kommuner
-Elever i gymnasieskola och i annan kommun samt Komvux i Bjuv, IM-elever samt gymnasieelever vid friskolor
-Barn i förskoleverksamhet, daghem, familjedaghem
 är försäkrade under heltid (dygnet runt).
Läs mer om vilka som är försäkrade och vad försäkringen omfattar försäkringsbesked och försäkringsvillkor 

Anmäla skada 
-Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan
-Spara alla kvitton

Skadeanmälning sker via Protectors hemsida: www.protectorforsakring.se

tryck Anmäl skada, Person och så Kommunolycksfall

För frågor,
Protector Försäkring
E-mail: skador@protectorforsakring.se

Tel: +46 (0)8-410 637 00

Tidigare försäkringsbolag

Skador som inträffat under året 2018 ska anmälas till det försäkringsbolaget som var aktuellt då skadorna hände 

Länsförsäkringar ,Skåne försäkringsnummer 2799821
telefon 042-633 80 00

Webbredaktör: Sandra Billström (sbm)
Sidan ändrad: 2019-01-16

Kontakt

Bjuvs kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon 042-458 50 00
info@bjuv.se

Administrativ samordnare
Sandra Billström
Sandra.Billstrom @bjuv.se