Grundskola

Välkommen till våra grundskolor i Bjuvs kommun

I Bjuv har vi fyra grundskolor, Brogårdaskolan och Varagårdsskolan i Bjuv, Jens Billeskolan i Billesholm och Ekeby skola i Ekeby.

Du har möjlighet att, i mån av plats, välja grundskola i annan kommundel än där du bor. Du har även möjlighet att välja fristående grundskola eller grundskola i annan kommun.Väljer du en skola i annan kommun bekostar du själv resorna till och från skolan.

Verksamheten styrs av skollagen och grundskolans läroplan. 

För att säkra kvaliteten i den kommunala skolan arbetar alla skolor med Qualis, som är ett kvalitetssystem för både förskola och skola.

Webbredaktör: Sandra Billström (sbm)
Sidan ändrad: 2018-01-16

Kontakt

Bjuvs kommun

Övergripande frågor

042-458 50 00
info@bjuv.se

Rektor Brogårdaskolan

Monika Kjell
042-458 53 05
Monica Kjell@bjuv.se

Rektor Varagårdskolan

Annette Isberg
Telefon: 042-458 53 19 
Annette Isberg@bjuv.se

Rektor Jens Billeskolan 

Åk F-6
Sven Wolt
Telefon: 042-458 53 70
Sven Wolt@bjuv.se

Åk 7-9
Annette Johansson
Telefon: 042-458 52 29
Annette.Johansson@bjuv.se

Rektor särskola Jens Billeskolan 

Christel Nilsson
Telefon 0709-585367
Christel Nilsson@bjuv.se

Rektor Ekeby skola

Åk F-3
Maria Stoltz
Telefon: 042-458 53 88
Maria Stoltz@bjuv.se

Åk 4-9
Thomas Eskilsson
Telefon:042-458 53 89
Thomas Eskilsson@bjuv.se