Grundskola

Välkommen till våra grundskolor i Bjuvs kommun

I Bjuv har vi fyra grundskolor, Brogårdaskolan och Varagårdsskolan i Bjuv, Jens Billeskolan i Billesholm och Ekeby skola i Ekeby.

Bild på tjejer som leker vid en klätterställning.

Kommunen som barnet är folkbokfört i, ska enligt skollagen ordna utbildning för alla barn som har rätt att gå i grundskolan. Vårdnadshavaren har rätt att välja skola för sitt barn inom kommunen, i alla kommundelarna Bjuv, Billesholm och Ekeby. Den skolan som ligger kommunen och i annat rektorsområde än där man bor tar emot elever i mån av plats.
Verksamheten styrs av skollagen och grundskolans läroplan. 

Ansökan eller byte av skola gör du i vår e-tjänst.
E-tjänsten gäller inflyttning ,utflyttning och byta grundskola inom Bjuvs kommun.

Valet av skola när det är dags att börja förskoleklass görs i december- februari varje år inför att barnen skall börja förskoleklass. Läs mer här om val av förskoleklass 

Webbredaktör: Sandra Billström (sbm)
Sidan ändrad: 2018-11-30

Kontakt

Bjuvs kommun telefon 042-458 50 00

Info@bjuv.se

Rektor Brogårdaskolan

Åk F-6
Monika Kjell
Telefon :042-458 53 05
Monika.Kjell@bjuv.se

Rektor Varagårdskolan

Åk F-9
Annette Isberg
Telefon: 042-458 53 19
Annette.Isberg@bjuv.se

Rektor Jens Billeskolan 

Åk F-6
Sven Wolt
Telefon: 042-458 53 70
Sven.Wolt@bjuv.se

Åk 7-9
Fredrik Wilén
Telefon: 042-458 52 29
Fredrik.Wilen@bjuv.se

Rektor grundsärskola Jens Billeskolan 

Christel Nilsson
Telefon 0709-585367
Christel.Nilsson@bjuv.se

Rektor Ekeby skola

Åk F-3
Malin Glad
Telefon: 042-458 53 88
Malin.Glad@bjuv.se

Åk 4-9
Thomas Eskilsson
Telefon:042-458 53 89
Thomas.Eskilsson@bjuv.se