Välkommen till Brogårdaskolan

Brogårdaskolan erbjuder grundskola, samt fritidshem från förskoleklass till årskurs 6Vi har en bra gemenskap på vår skola vilket är en förutsättning för en bra skolgång. Det skapar en trygghet och goda resultat för eleverna.

Följ oss gärna på Instagram.

 

Webbredaktör: Sandra Billström (sbm)
Sidan ändrad: 2018-09-19

Kontakt

Bjuvs kommun 042-458 50 00

Brogårdaskolan
Tibbarpsgatan 41
267 33 Bjuv

Frånvaroanmälan
 Informentor 
Tel: 042-458 50 16
brogardaskolan@bjuv.se

Rektor
Monika Kjell
042-458 53 05
Monika.kjell@bjuv.se

Skoladministratör
Paulina Gyll
042-458 53 10
Paulina.gyll@bjuv.se

Elevhälsa

Psykolog
Jun.Wizelius
0709-58 53 23
jun.wizelius@bjuv.se

Kurator 
Josefin Svensson
0709-55 36 25
josefine.svensson@bjuv.se

Skolsköterska
Cecilia Johansson
0709-58 53 26
Cecilia.johansson@bjuv.se