Studie- och yrkesvägledning

Om du har funderingar kring studier och framtidsplaner är du välkommen till skolans studie- och yrkesvägledare.

Studie- och yrkesvägledarens uppdrag är att ge elever kunskap och förutsättningar till att göra väl underbyggda val till gymnasiet och vidare studier.

Vi ger eleverna relevant, tydlig och objektiv information samt att utifrån den enskilda eleven anpassas vägledningsinsatserna. Vi samarbetar med skolans Elevhälsoteam.

Skolans studie- och yrkesvägledare finns tillgänglig för alla elever att få stöd i valprocesserna till vidare studier och arbete, motiverande samtal, redskap till att söka sig till och hitta information samt att kunna fatta beslut.

Du som förälder är naturligtvis välkommen att kontakta skolans studie- och yrkesvägledare. 

Webbredaktör: Frida Jönsson (fjn)
Sidan ändrad: 2019-07-05

Kontakt

Bjuvs kommun telefon 042-458 50 00

Studie- och yrkesvägledare 

Varagårdsskolan
Sandra Halvarsson
0708-32 27 79
Sandra.Halvarsson@bjuv.se

Jens Billeskolan 
Anita Borgshammar
0709-58 53 57
Anita Borgshammar@bjuv.se 

Ekeby skola
Anita  Borgshammar
0709-58 53 57
Anita Borgshammar@bjuv.se