Välkommen till Varagårdsskolan

Varagårdsskolan - den goda skolan som ger omsorg och kunskap.

 

 

Varagårdsskolan

 Webbredaktör: Sandra Billström (sbm)
Sidan ändrad: 2019-01-16

Kontakt

Bjuvs kommun telefon 042-458 50 00

Varagårdsskolan
Södra storgatan 21
267 40 Bjuv 
varagardsskolan@bjuv.se

Frånvaroanmälan
Infomentor

Administration
Årskurs F-9
042-458 53 20

Rektor
Annette Isberg
042-458 53 19
Annette.isberg@bjuv.se

Biträdande rektor
Maria Sirén Nöbbelin
042-458 53 18
Maria.sirèn.nöbbelin@bjuv.se

Biträdande rektor
Andreas Croneld
042-458 56 05
Andreas.croneld@bjuv.se

Elevhälsa
Psykolog
Jun.Wizelius
0709-58 53 23
Jun.Wizelius@bjuv.se

Kurator
Frida Engman
0731-58 83 73
frida.engman@bjuv.se

Skolsköterska Karin Björk 
0709-49 54 97
karin.bjork@bjuv.se

Specialpedagog åk F-6
Catarina Leo F-6
0708-32 27 76 
catarina.leo@skola.bjuv.se

Specialpedagog åk 7-9
Nina Rosenqvist 
0708-32 27 78
nina.rosenqvist@skola.bjuv.se

Specialpedagog F-9
Ulla Bengtsson
0722-292493
ulla.bengtsson@bjuv.se

Studie-och yrkesvägledare F-9
Sandra Halvarsson 
0708-32 27 79
Sandra.Halvarsson@bjuv.se