Gymnasieskola

Alla som har ett slutbetyg från grundskolan har rätt till en gymnasieutbildning. I gymnasieskolan får man grundläggande kunskaper för yrkeslivet eller för vidare studier.

Gymnasieskolan är frivillig. Kommunerna i Skåne och västra Blekinge samverkar för att kunna erbjuda alla gymnasieelever ett brett urval av program och inriktningar. Inom hela samverkansområdet kan du som elev fritt söka den skola som du tror passar dig bäst.

Du som är gymnasielev och bor i Bjuvs kommun är försäkrad via Protector Försäkring.

Gymnasieelever från Bjuvs kommun äter kostnadsfri skollunch 

På Skanegy hittar du information om de olika skolorna samt information om hur du ansöker till gymnasieskolan. Du kan även kontakta skolornas studie- och yrkesvägledare.

 

Introduktionsprogram

I Bjuvs kommun erbjuds Introduktionsprogrammen för dig som är 16-20 år och som inte är behörig till ett nationellt gymnasieprogram.

Introduktionsprogrammen är förlagda på Futurum, enheten för vuxenutbildning, och de program som kan läsas är Preparandutbildning, Individuellt alternativ och Språkintroduktion.

Här hittar du mer information om Introduktionsprogrammet.

Kontaktperson är Adelina Ukehaxhaj 
telefon: 042-458 52 55
Adelina.Ukehaxhaj@bjuv.se

Webbredaktör: Sandra Billström (sbm)
Sidan ändrad: 2019-02-05

Kontakt

Bjuvs kommun telefon 042-458 50 00

 info@bjuv.se

Studie- och yrkesvägledare 

Bjuv 
Sandra Halvarsson
042 -458 53 17.
Sandra.Halvarsson@bjuv.se

Billesholm
Anita Borgshammar
0709-585357
Anita.Borgshammar@bjuv.se

Ekeby 
Anita  Borgshammar
0709-585357 
Anita.Borgshammar@bjuv.se