Aktuell information om byggnationen

Ursäkta röran- vi bygger en ny skola

Bild på hur nya Brogårdaskolan ska se ut när den är klar.

Nu har vi påbörjat arbetet med att bygga en ny skola, på gröningen invid nuvarande Brogårdaskolans matsal. Skolan kommer att stå färdig till vårterminen 2019. Byggarbetet kan komma att påverka dig som bor eller arbetar i området.

Så påverkas du i området

• Cykelvägen söder och öster om den nya skoltomten tas bort. Nya cykelstråk kommer att vara klara när skolan står färdig våren 2019.
• Under byggnationstiden kommer det dagtid att parkeras fordon längs med Tibbarpsgatan. Det innebär att det finns trafikhinder på en sida av gatan. Var rädd om dig i trafiken och var försiktig när du passerar på gatan!

 

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2018-02-09

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se