Vad kostar ett bygglov?

Vår rådgivning är kostnadsfri. Kommunen tar däremot ut avgifter för handläggningen av bland annat bygglov, rivningslov, förhandsbesked, startbesked, slutbesked och planavgifter.

Vad kostar det?

För de flesta ärenden som kräver bygglov eller anmälan är avgiften beroende av ärendets omfattning och storlek. Kostnaden för bygglov och anmälan beräknas efter taxa som SKL (Sveriges kommuner och landsting) tagit fram och fastställts av kommunfullmäktige. I samband med bygglov kan även nybyggnadskarta samt utstakning och lägeskontroll av byggnaden behövas. Dessa tjänster beställs hos plan- och byggavdelningen och avgift tas ut enligt gällande taxa.

Information om vad bygglovet kostar finns i beslutet men debiteras separat. 

Webbredaktör: kld
Sidan ändrad: 2016-05-09

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se

Bygglovshandläggare har telefontid måndag, onsdag, fredag klockan 10-12.