När behöver jag bygglov?

Du behöver bygglov om du ska bygga ett nytt hus eller bygga till det du redan har. Du kan också behöva bygglov om du vill ändra utseende på ditt hus, bygga murar och plank, sätta upp skyltar och en del annat.

Om du vill bygga nytt, bygga om eller bygga till får det inte göras på ett sätt som medför fara eller problem för till exempel dina grannar. Det du vill göra får heller inte gå emot de planer som finns för hur området ska utvecklas. Därför behöver du ofta bygglov. Aktuella detaljplaner finner du här. Om du har frågor om bygglov eller anmälan så kontakta oss gärna via e-post till bn@bjuv.se.

Exempel på åtgärder som kräver bygglov

Här nedan har vi listat några åtgärder som kräver bygglov. Plan- och byggavdelningen gör bedömningen om grannarna behöver tillfrågas eller inte, men vi rekommenderar dig ändå att alltid kommunicera med dina grannar om du funderar på att söka bygglov. Om det som du vill göra inte finns med på listan nedanför så kontakta oss på plan- och byggavdelningen i god tid så svarar vi gärna på frågor om bygglov.

 • Bygga nytt. Exempelvis om du bygger ett helt nytt bostadshus men också om du vill bygga nytt garage eller förråd på tomten. 
 • Bygga till. Om du vill bygga till ditt hus med mer än 15 kvadratmeter kräver det ansökan om bygglov.
 • Bygga en carport
 • Måla om ditt hus om ditt hus ligger inom detaljplanelagt område.
 • Byta taktäckningsmaterial
 • Bygga murar eller plank
 • Inreda en byggnad helt eller delvis för ett annat ändamål, till exempel starta en verksamhet i ditt bostadshus
 • Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar
 • Anlägga parkeringsplatser, idrottsplatser, båthamnar, campingplatser
 • Anordna upplag eller materialgårdar
 • Uppföra palltält eller lagertält

 

Åtgärder som kräver anmälan

Ibland kan det vara så att det du vill göra inte kräver bygglov. Ta däremot reda på om det du vill göra ändå kräver en anmälan och startbesked från byggnadsnämnden. Alla exempel nedan kräver att åtgärden placeras minst 4,5 meter från grannen. Om den är närmare grannen än 4,5 meter behöver du få dennes medgivande. Om det är kommunen som är granne och åtgärden hamnar närmare än 4,5 meter krävs ansökan om bygglov. Nedan är några exempel på vad som kräver en anmälan till byggnadsnämnden. I en anmälan till byggnadsnämnden krävs ofta samma handlingar som när du söker bygglov, det vill säga ifylld blankett och ritningar.

 • Bygga en komplementbyggnad upp till 25 kvadratmeter på din bostadsfastighet
 • Göra en tillbyggnad om max 15 kvadratmeter på ditt en- och tvåbostadshus
 • Inreda ytterligare en lägenhet i ditt enbostadshus
 • Bygga takkupa
 • Byta eller installera ny eldstad 
 • Riva en byggnad som ligger utanför detaljplanelagt område.
 • Göra ingrepp i bärande konstruktion, väsentligt ändra planlösning eller  andra ändringar som kan påverka brandskyddet.

Illustration av Attefallsåtgärder

Åtgärder som varken kräver bygglov eller anmälan

 • Bygga en friggebod. Den får inte överstiga 15 kvadratmeter och om den placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter behöver grannarna godkänna placeringen. Om kommunen är berörd granne krävs ansökan om bygglov.
 • Bygga en spaljé.
 • Skyddad uteplats enligt bilden ovan.
 • Skärmtak om det inte överstiger 15 kvadratmeter. Om den placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter behöver grannarna godkänna placeringen. 
 • Trädäck som är mellan 0 - 0,5 meter över befintlig marknivå.

Webbredaktör: Anders Mansfeldt (amt)
Sidan ändrad: 2019-04-11

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se

Bygglovshandläggare har telefontid måndag, onsdag, fredag klockan 10-12.