När behöver jag bygglov?

Du behöver bygglov om du ska bygga ett nytt hus eller bygga till det du redan har. Du kan också behöva bygglov om du vill ändra utseende på ditt hus, bygga murar och plank, sätta upp skyltar och en del annat.

Om du vill bygga nytt, bygga om eller bygga till får det inte göras på ett sätt som medför fara eller problem för till exempel dina grannar. Det du vill göra får heller inte gå emot de planer som finns för hur området ska utvecklas. Därför behöver du ofta bygglov. Aktuella detaljplaner finner du här.

Exempel på åtgärder som kräver bygglov

Här nedan har vi listat några åtgärder som kräver bygglov. Plan- och byggavdelningen gör bedömningen om grannarna behöver tillfrågas eller inte, men vi rekommenderar dig ändå att alltid kommunicera med dina grannar om du funderar på att söka bygglov. Om det som du vill göra inte finns med på listan nedanför så kontakta oss på plan- och byggavdelningen i god tid så svarar vi gärna på frågor om bygglov.

 • Bygga nytt. Exempelvis om du bygger ett helt nytt bostadshus men också om du vill bygga nytt garage eller förråd på tomten.
 • Bygga till. Om du vill bygga till ditt hus med mer än 15 kvadratmeter kräver det ansökan om bygglov.
 • Bygga en carport
 • Måla om ditt hus om ditt hus ligger inom detaljplanelagt område.
 • Byta taktäckningsmaterial
 • Bygga murar eller plank
 • Inreda en byggnad helt eller delvis för ett annat ändamål
 • Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar
 • Anlägga parkeringsplatser, idrottsplatser, båthamnar, campingplatser eller dylikt
 • Anordna upplag eller materialgårdar
 • Uppföra palltält eller lagertält

 

Åtgärder som kräver anmälan

Ibland kan det vara så att det du vill göra inte kräver bygglov. Ta däremot reda på om det du vill göra ändå kräver en anmälan och startbesked från byggnadsnämnden. Alla exempel nedan kräver att åtgärden placeras minst 4,5 meter från grannen. Om den är närmare grannen än 4,5 meter behöver du få dennes medgivande. Nedan är några exempel på vad som kräver en anmälan till byggnadsnämnden.

 • Bygga en komplementbyggnad upp till 25 kvadratmeter
 • Göra en tillbyggnad om max 15 kvadratmeter på ditt en- och tvåbostadshus
 • Inreda ytterligare en lägenhet i ditt en- och tvåbostadshus
 • Bygga takkupa
 • Byta eller installera ny eldstad

Illustration av Attefallsåtgärder

Åtgärder som varken kräver bygglov eller anmälan

 • Bygga en friggebod. Den får inte överstiga 15 kvadratmeter och om den placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter behöver grannarna godkänna placeringen
 • Bygga en spaljé
 • Skyddad uteplats
 • Skärmtak får inte överstiga 15 kvadratmeter och om den placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter behöver grannarna godkänna placeringen

Om du vill riva en byggnad inom detaljplanerat område eller utföra markarbete som schaktning eller fyllning behöver du ansöka om rivningslov respektive marklov.

Webbredaktör: Martin Sjöstrand (msj)
Sidan ändrad: 2017-05-03

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se