Hur lång tid tar det att få bygglov?

Enligt Plan- och bygglagstiftningen har byggnadsnämnden 10 veckor på sig att handlägga ett bygglovsärende från det att ansökan är komplett.

När du har lämnat in alla handlingar och ritningar som vi behöver för att ta beslut ditt ärende startar handläggningen. Många faktorer påverkar hur lång tid det tar innan du får ett beslut. I vissa fall ska grannarna få tid på sig att lämna sina synpunkter. 

Om det krävs särskilda utredningar får byggnadsnämnden förlänga handläggningstiden med 10 veckor.

Vid enklare åtgärder kan handläggningen gå fortare än 10 veckor men detta är olika från fall till fall.

Tänk på att handläggningstiden börjar räknas från och med den dag alla kompletteringar är inlämnade och en handläggare har gjort bedömningen att ansökan är komplett.

Webbredaktör: kld
Sidan ändrad: 2018-04-20

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se

Bygglovshandläggare har telefontid måndag, onsdag, fredag klockan 10-12.