Hur söker jag bygglov?

Här kan du läsa om hur du söker bygglov och vilka handlingar du behöver skicka in till oss på plan- och byggavdelningen.

För att söka bygglov eller göra en anmälan behöver du skicka in en ansökan till plan- och byggavdelningen. Ta gärna hjälp av en fackman. En ansökan behöver innehålla olika handlingar beroende på vad du planerar att bygga. Här nedan är exempel på vad en ansökan ska innehålla.

 

Handlingar som krävs i ansökan om bygglov för att göra en tillbyggnad eller anmälan om attefallstillbyggnad:

  • Ifylld blankett
  • Situationsplan, även kallad tomtkarta där den planerade tillbyggnaden ska vara inritad och måtten ska vara utskrivna. När större tillbyggnader planeras kan det krävas en nybyggnadskarta. En bygglovshandläggare gör bedömningen när det krävs nybyggnadskarta. Här kan du beställa situationsplan eller nybyggnadskarta.
  • Fasadritningar med tillbyggnaden inritad på befintligt hus, planritning med tillgänglighet redovisad och sektionsritning. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa på vitt papper. Ritningarna ska vara nedvikta till A4-format. 
  • Kontrollansvarig kan ibland krävas när större tillbyggnader planeras. I så fall kontaktar bygglovshandläggaren dig och informerar om det. En kontrollansvarig ska hjälpa dig som bygger att följa gällande byggregler och lagstiftning.

 

Handlingar som krävs i ansökan om bygglov när du planerar att bygga ett nytt bostadshus:

  • Ifylld blankett
  • Nybyggnadskarta där den planerade byggnaden ska vara inritad och måtten ska vara utskrivna. Minst två mått till tomtgräns från byggnad ska vara utskrivna. På nybyggnadskartan ska även förslag till färdig golvhöjd finnas. Här kan du beställa nybyggnadskarta.
  • Fasadritningar, planritning med tillgänglighet redovisad och sektionsritning. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa på vitt papper. Ritningarna ska vara nedvikta till A4-format. 
  • Kontrollansvarig krävs när nytt bostadshus ska byggas. En kontrollansvarig ska hjälpa dig som bygger att följa gällande byggregler och lagstiftning.

 

När din ansökan om bygglov eller anmälan är komplett

När bygglovsansökan är komplett kan du skicka den per post till: Bjuvs kommun, Plan- och byggavdelningen, Box 501, 267 25 Bjuv eller lämna ansökan hos oss. Besöksadress Mejerigatan 3 i Bjuv.

Webbredaktör: kld
Sidan ändrad: 2018-10-03

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se

Bygglovshandläggare har telefontid måndag, onsdag, fredag klockan 10-12.