Hur söker jag bygglov?

Här kan du läsa om hur du söker bygglov och vilka handlingar du behöver skicka in till oss på plan- och byggavdelningen.

För att söka bygglov eller göra en anmälan behöver du skicka in en ansökan till plan- och byggavdelningen. Ta gärna hjälp av en fackman.

En anmälan/bygglovsansökan ska innehålla:

  • Ifylld blankett
  • Situationsplan, även kallad tomtkarta. På situationsplanen ska det du vill göra vara inritat och måtten ska vara utskrivna. Här kan du beställa situationsplan eller nybyggnadskarta.
  • Byggnadsritningar som ska vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa på vitt papper, nedvikt till A4-format. Vi vill ha dessa ritningar tillsammans med din ansökan: fasadritningar, planritning och sektionsritning som redovisar konstruktionen

När bygglovsansökan är komplett kan du skicka den per post till: Bjuvs kommun, Plan- och byggavdelningen, Box 501, 267 25 Bjuv eller lämna ansökan hos oss. Besöksadress Mejerigatan 3 i Bjuv.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2018-01-03

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se