Kartor, mätning och fastighetsfrågor

På denna sida kan du läsa mer kartor, kartläggning, mätning, GIS (kommunens geografiska informationssystem) samt adressättning inom Bjuvs kommun.

Bilder på kartor över Bjuvs kommun

Målet för vår verksamhet är främst att vara till stöd för samhällsbyggandet genom att:

 • Tillhandahålla kartor och kartunderlag
 •  Ansvara för kommunens geografiska informationssystem
 •  Ajourhålla byggnads- adress- och lägenhetsregistret

För fastighetsbildning med mera kontakta Lantmäteriet 0771- 636363 eller via deras hemsida

Här kan du beställa nybyggnadskarta, utsättning och lägeskontroll.

Exempel på kartprodukter

 • Primärkarta/Grundkarta          
 • Gruvkartor                             
 • Tomtkartor
 • Ortofoto                                    
 • Nybyggnadskartor             
 • Specialkartord

För samtliga tjänster och produkter debiteras avgift enligt taxa (antagen i Kf 2011)

Adresser och lägenhetsregister

Kommunen fastställer adresser och posten fastställer postnummer. Även nya gatunamn bestäms av kommunen. Lägenhetsregistret är nytt från 2010 och samlar information om lägenheter som används vid folkbokföring mm.

 

 • Fastighetsägare som har frågor om lägenhetsnumrering ska kontakta den kommun där fastigheterna finns.
 • Fastighetsägare som behöver en ny förteckning över beslutade lägenhetsnummer ska kontakta kommunen. Mer information hittar du på Lantmäteriets hemsida. Vid skyltning av lägenhetsnummer ska man även kontakta Lantmäteriet
 

Webbredaktör: Anders Mansfeldt (amt)
Sidan ändrad: 2019-03-07

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se