Miljöarbete i Bjuvs kommun

Bjuvs kommun vill vara ett föredöme i arbetet för en hållbar utveckling och göra det lätt för våra invånare att leva miljövänligt. På de här sidorna får du information om det arbete vi genomför för att bidra till en hållbar värld.

Vi är många som arbetar för att skapa hållbarhet i kommunen. Här kan du läsa om våra olika roller.

Bjuvs kommun
I kommunens verksamheter arbetar vi varje dag på olika sätt för att minska vår miljöpåverkan. I Bjuvs kommuns vision har vi slagit fast att vi ska vara ett föredöme i arbetet för en hållbar utveckling, att vi ska ha klimatneutrala verksamheter år 2030 och att vi ska göra det lätt för våra invånare att leva miljövänligt.

För att stödja oss i det här arbetet arbetar vi med ett antal strategiska dokument. I menyn till vänster hittar du de dokument som är relevanta för miljöområdet.

Söderåsens miljöförbund
Miljö- och hälsoskyddstillsyn samt livsmedelstillsyn i Bjuvs, Klippans, Perstorps, Svalövs och Örkelljungas kommun hanteras av Söderåsens miljöförbund. För att få information om avgifter och taxor kring tillstånd och tillsyn inom miljöområdet kontaktar du därmed Söderåsens Miljöförbund.

Här hittar du mer information: Tillsyn - miljö, livsmedel och hälsoskydd

Energi- och klimatrådgivning
Energi- och klimatrådgivningningen erbjuder kostnadsfri och oberoende rådgivning angående energifrågor till privatpersoner, föreningar och företag. Bjuvs energi- och klimatrådgivare finns på söderåsens miljöförbund.

Här hittar du mer information: Energi- och klimatrådgivning

NSR - Nordvästra skånes renhållning
Det är Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) som ansvarar för sophämtningen i Bjuvs kommun. Det är dit du vänder dig med frågor om sophämtning, källsortering med mera.

Här hittar du mer information: Avfall och återvinning

NSVA - Nordvästra skånes vatten och avlopp
Det är Nordvästra Skånes vatten och avlopp, NSVA, som sköter VA-verksamheten i Bjuvs kommun - även debiteringen av VA-avgiften.

Här hittar du mer information: Vatten och avlopp

 

Webbredaktör: Anders Mansfeldt (amt)
Sidan ändrad: 2019-02-15

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se