Naturvårdsprogram

Här hittar du Bjuvs kommuns naturvårdsprogram. Det innehåller bland annat värdefulla naturvårdsobjekt som finns i kommunen.

Ett naturvårdsprogram innehåller strategier för naturvårdsarbetet och pekar ut de mest värdefulla natur­områdena i kommunen. Programmet ska utgöra ett rådgivande underlag till all fysik planering och myndighetsutövning, både på kommunal och regional nivå. Det ska också vara ett stöd och källa till inspiration i allt arbete som rör mark, vatten och natur.

Naturvårdsprogrammet kan användas av kommuntjänstemän, privatpersoner, konsulter, ideella föreningar och alla som är intresserade av naturen i Bjuv.

Naturvårdsprogram Bjuvs kommun

Bild på en ek vid en äng.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2017-07-11

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se