Om Räddningstjänsten

Våra huvuduppgifter är räddningstjänst och förbyggande brandskydd.

I Bjuv arbetar 16 brandmän och 8 styrkeledare som deltidsbrandpersonal. Vid larm innebär det att de som har jour lämnar sina ordinarie arbeten för att åka på utryckning. All utryckningspersonal måste bo och arbeta så att de når brandstationen inom 5 minuter.

  

Bjuv, Landskrona och Svalöv har en gemensam räddningschef. Räddningschefen är placerad i Landskrona. På brandstationen i Bjuv finns det en Stf Räddningschef/Platschef och en heltidsanställd brandman.

Brandmän  Brandmän

Utryckningsstyrkan består av sex personer; fem brandmän och en styrkeledare. Utryckningsstyrkan rycker ut inom 5 minuter. Styrkan som har jour var fjärde vecka är dimensionerad för lägenhets- och villabränder eller mindre trafikolyckor. Vid större bränder eller trafikolyckor samarbetar vi med räddningstjänsterna i våra grannkommuner.

Styrkan åker även ut på vissa ambulanslarm för att hjälpa ambulanspersonalen. De fordon som används vid räddningsuppdrag är släckbil, maskinstege, och tankbil/lastväxlare. Dessa är välutrustade och rymmer allt från andningsapparater och kommunikationsutrustning till slangar, pumpar och kapmaskiner. Om du skulle behöva vår hjälp når vi dig normalt inom 15 minuter.

Under ett år har vi cirka 250 uppdrag.

I vårt förebyggande brandskyddsarbete erbjuder vi bland annat olika utbildningar. Vi gör också tillsyner och ger tillstånd av olika slag. Vi medverkar också vid olika evenemang i vår kommun.

 

Räddningstjänsten i Landskrona, Svalöv och Bjuv

För ytterligare information kan du läsa vår broschyr eller titta på filmen nedan.

Webbredaktör: ycn
Sidan ändrad: 2017-04-28

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se