Samhällsplanering och utveckling

Här hittar du information om aktuella samhällsbyggnadsprojekt, till exempel Billesholm Tag Plats - ett projekt för att utveckla centrum i Billesholm. Här finns också information om detaljplanering och översiktsplanering i Bjuvs kommun.

Bild på kille som cyklar uppför kyrkbacken i Billesholm.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2018-11-06

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se