Detaljplanering och översiktsplanering

Samhällsplanering handlar om långsiktig hållbar utveckling. I detta ingår att samordna olika intressen såsom bostadsutbyggnad, grönområden, trafik, åkermark kulturmiljö och industriområden .

Bild blommor i Bjuvs centrum med Folkets hus i bakgrunden.

God samhällsplanering handlar om att gynna så många som möjligt, att det allmänna intresset går före det enskilda.  Barn- och ungdomsperspektivet samt äldreperspektivet är också viktiga ingredienser i god samhällsplanering.

Samhällsplanering konkretiseras ofta genom översiktsplanering, detaljplanering, områdesbestämmelser och bevarandeplan

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2018-11-06

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se