Stadsutveckling Selleberga

På Selleberga har det alltid vuxit. Skog, natur, grödor och helt nya arter. Nu fortsätter tillväxten på Selleberga, en helt ny stadsdel och ett steg mot ett helt samhälle. En plats där både människor och natur får plats att växa.

Den 8 maj 2019 presenterades ett kvalitetsprogram för Selleberga. Programmet är framtaget av White arkitekter på uppdrag av Bjuvs kommun och den statliga utredningen Samordning för bostadsbyggande. Kvalitetsprogrammet innehåller ett koncept och inriktning för området. Det betyder hur området ska se ut i stort, i former av bostäder som ska vara där och vilken kvalitet den fysiska miljön, vad som ska vara grönytor och vad som ska vara bostäder.

Här kan du läsa kvalitetsprogrammet

Webbredaktör: Josefine Wahlström (jwm)
Sidan ändrad: 2019-06-28

Kontakt

Stadsutveckling Selleberga

Mattias Samuelson, projektledare

042-458 50 50