Kvalitetsprogram

Här kan du läsa kvalitetsprogrammet för Selleberga. Programmet är framtaget av White arkitekter under våren 2019 i en process som bland annat har bestått av en serie arbetsmöten med beställare, platsbesök och möten med lokala aktörer.

Kvalitetsprogram Selleberga (pdf, öppnas i nytt fönster)

Kvalitetsprogrammet är helt baserat på kommunens vision ”Var med och forma ett helt samhälle” och visar att Selleberga ska vara en blandad, förtätad stadsdel med många gröna kvaliteter, en modern trädgårdsstad. Selleberga ska flätas samman med dagens centrala Bjuv. Kvalitetsprogrammet lyfter fram viktiga värden för Bjuvs kommun, bland annat naturområdet längs Vegeå. Naturområdet kommer inte att exploateras utan utvecklas och tillgängliggöras för så många som möjligt.

Kvalitetsprogrammet beskriver den första etappen av exploatering där antalet bostäder ligger på 1500-2000 över en längre tid. Området kommer att bestå av fyra delområden med olika karaktär som kommer att exploateras parallellt, bland annat ett mer stadsmässigt och ett för mer naturnära boende.

Webbredaktör: Josefine Wahlström (jwm)
Sidan ändrad: 2019-05-29

Kontakt

Stadsutveckling Selleberga

Mattias Samuelson, projektledare

042-458 50 50