Vatten och avlopp

Det är Nordvästra Skånes vatten och avlopp, NSVA, som sköter VA-verksamheten i Bjuvs kommun - även debiteringen av VA-avgiften.

vattentornet

NSVA är ett interkommunalt VA-bolag som bildades 2009 ur ett antal kommuners VA-verksamheter och ägs idag till lika stora delar av Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp.

Läs mer på NSVA:s hemsida

Logotyp Nsva

Webbredaktör: Anders Mansfeldt (amt)
Sidan ändrad: 2019-03-07

Kontakt

NSVA

Kundservice telefon 010-490 97 00

Skicka e-post