Tillsyn - miljö, livsmedel och hälsoskydd

Söderåsens miljöförbund är ett kommunalförbund som fungerar som en gemensam miljöförvaltning för Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga kommun. Miljöförbundets främsta uppgift är tillsyn inom områdena miljö, hälsoskydd och livsmedel. Förbundet ansvarar också för energi- och klimatrådgivningen i alla kommunerna

Söderåsens miljöförbund är Bjuvs kommuns tillsynsmyndighet inom områdena miljö, livsmedel och hälsoskydd. Huvuduppgiften är att se till att både privatpersoner och företag följer lagstiftningen genom att göra inspektioner, revisioner och pröva anmälningar och ansökningar om olika tillstånd. Miljöförbundet arbetar också förebyggande genom att ge råd och sprida information.

Hos Söderåsens miljöförbund kan du exempelvis:

  • Få hjälp med störningar i inomhusmiljön som bristande ventilation, fukt, mögel, buller och lukt som du inte får hjälp med vid kontakt med ansvarig.
  • Ansöka om uppehåll i avfallshämtning eller anmäla kompostering
  • Anmäla misstänkt matförgiftning när du ätit på en av kommunens resturanger.
  • Söka tillstånd för hållande av djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
  • Ansöka för installation av värmepumpsanläggning för att utvinna värme ur mark-, yt- eller grundvatten.

Du hittar med information via miljöförbundets hemsida www.smfo.se

Miljöförbundets kontaktuppgifter hittar du här: http://www.smfo.se/kontakta-oss/

Webbredaktör: Anders Mansfeldt (amt)
Sidan ändrad: 2019-02-15

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se