Pågående detaljplaner

Här kan du ta del av pågående detaljplaners handlingar.

Detaljplan för Vråken 1 och del av Brogårda 8:36 är på samråd under perioden 20 juni 2018 till 1 augusti 2018.

Här hittar du handlingarna

Detaljplan för del av Vrams Gunnarstorp är på granskning under perioden 15 maj 2018 till 30 juni 2018.

Här hittar du handlingarna.

 

 

 

Webbredaktör: Mattias Samuelson (msn)
Sidan ändrad: 2018-06-18

Kontakt

Planarkitekt

Mattias Samuelson

042-458 50 50

Skicka e-post