Pågående detaljplaner

Här kan du ta del av pågående detaljplaners handlingar.

Detaljplan för del av Vrams Gunnarstorp är på granskning under perioden 15 maj 2018 till 30 juni 2018.

Här hittar du handlingarna.

 

 

 

Webbredaktör: Mattias Samuelson (msn)
Sidan ändrad: 2018-05-14

Kontakt

Planarkitekt

Mattias Samuelson

042-458 50 50

Skicka e-post