Detaljplan för del av Vrams Gunnarstorp 9:1

Detaljplan för del av Vrams Gunnarstorp är på granskning under perioden 15 maj 2018 till 30 juni 2018.

Syftet med planen är att legitimera kontorsbyggnader som idag är planstridiga i befintlig detaljplan. Ändringen innebär en något ökad byggrätt på fastigheten. Detaljplanen drivs med standardförfarande enligt PBL (2010:900).

Granskningshandlingar

Plankarta Detaljplan för del av Vrams Gunnarstorp 9:1 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Planbeskrivning Detaljplan för del av Vrams Gunnarstorp 9:1 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Synpunkter på förslaget skall framföras skriftligen till Byggnadsförvaltningen, Box 501, 267 25 Bjuv eller till bn@bjuv.se senast den 30 juni 2018.

Webbredaktör: Mattias Samuelson (msn)
Sidan ändrad: 2018-05-14

Kontakt

Planarkitekt

Gulistan Batak telefon 042-458 50 63

Skicka e-post