Gata, park och trafik

Här hittar du information om gator, kollektivtrafik, parker, upplåtelse av offentlig platsmark och parkering. Du hittar också blanketter och kan göra felanmälan.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2017-07-13

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se