Gata, park och trafik

Här hittar du information om gator, kollektivtrafik, parker, upplåtelse av offentlig platsmark och parkering. Du hittar också blanketter och kan göra felanmälan.

Vid akuta fel såsom påkörd lyktstolpe, kabelskåp etc var god ring:

Jourtelefonnummer vid akuthändelse: 070-949 54 00

Webbredaktör: Madeleine Green (meg)
Sidan ändrad: 2019-05-13

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se

Evenemang