Gator, trafik, belysning och parkering

I Bjuvs kommun ska du kunna färdas säkert på gator och vägar med bil, buss, cykel eller till fots. För din trygghet förbättrar vi gatubelysningen med nya armaturer. Du ska enkelt kunna parkera och om du är rörelsehindrad ska du ha god tillgänglighet i gaturummet.

Parkering av cykel

Vi arbetar för att trafikmiljön ska vara trygg och säker. Detta innebär att vi bygger om farliga korsningar och vägavsnitt i form av hastighetsdämpande åtgärder, förbättrar belysningen med nya armaturer och vi handikappsanpassar busshållplatserna så att fler ska kunna åka säkert med buss.

Webbredaktör: Anneli Enryd (aed)
Sidan ändrad: 2017-10-26

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se