Gator, trafik, belysning och parkering

I Bjuvs kommun ska du kunna färdas säkert på gator och vägar med bil, buss, cykel eller till fots. För din trygghet förbättras gatubelysningen med nya armaturer. Du ska enkelt kunna parkera och om du är rörelsehindrad ska du ha god tillgänglighet i gaturummet.

Parkering av cykel

Det utförs ständigt arbete för att trafikmiljön ska vara trygg och säker för alla. Detta innebär bland annat att farliga korsningar byggs om och att vägavsnitt förbättras med hastighetsdämpande åtgärder. Belysningen görs bättre med nya armaturer och busshållplatserna handikappsanpassas så att fler ska kunna åka säkert med buss.

Webbredaktör: Madeleine Green (meg)
Sidan ändrad: 2018-11-16

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se