Vinterväghållning

Snöröjningen påbörjas när snöfallet har upphört och snödjupet uppgår till 7 cm på gång- och cykelvägar samt på gator.

 

Snöröjning

Först plogas kommunens större vägar, gång- och cykelvägar samt större parkeringsplatser. Därefter plogas mindre gator, mindre parkeringsplatser och övriga öppna ytor. 

Halkbekämpning

Infarts- och genomfartsgator halkbekämpas med salt alternativt sandningssingel, beroende på väderleken. Övriga gator halkbekämpas i korsningar och branta backar. Kommunen strävar efter att använda så lite salt som möjligt. Vid extrem halka (underkylt regn) halkbekämpas även övriga gator.

Så prioriterar vi snöröjningen och halkbekämpningen

Målet är att de största gatorna samt de viktigaste cykelvägarna ska vara snöröjda när morgontrafiken sätter igång.

Första prioritet är att alla infarts- och genomfartsleder, huvudgator samt gång- och cykelstråk ska snöröjas. När dessa är färdigröjda påbörjas arbetet på gator och platser med prioritering två. Inte förrän det arbetet är klart sätter man igång med de ytor som har tredje prioritet.

Snöar det mycket är det ibland nödvändigt att köra flera gånger i de områden som har prioritet ett innan områden med prioritet två och tre sätts igång. Så här prioriterar vi snöröjningen:

Prioritet 1

  • Genomfartsleder och huvudgator
  • Huvudvägnätet för gång- och cykelbanor

Prioritet 2

  • Körbanor på industriområden
  • Uppsamlingsgator (gata som samlar upp trafiken från ett bostadsområdes lokalgator och leder till större huvudgator)
  • Gång- och cykelvägar i anslutning till park

Prioritet 3

Övriga allmänna ytor med relativt lite trafik, till exempel villagator.

Teknisk Driftavdelning tillhandahåller grus till dig som kommuninvånare. Gruset finns på Verkstadsgatan 1. Det finns en behållare med sand utanför grinden. Ta med eget kärl och spade. 

Bjuvs kommuns ansvar

Bjuvs kommun ansvarar för vägvinterhållningen av kommunens offentliga platser. Till dessa hör kommunala vägar, cykelvägar, torg och vissa gångbanor.

Vinterberedskap är aktiverad från november till slutet av mars. 

Ditt ansvar

Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att vägen fram till ditt avfallsutrymme eller avfallskärl röjs från snö och is. 

  • Ditt ansvar är att avlägsna snö och is samt att sanda marken så att ingen halkar, antingen på gångbanan eller precis utanför snövallarna.
  • Du måste se till att istappar och snö inte kan falla ner från din fastighet. Håll koll på taket för att förhindra olyckor.
  • Om det finns en rännstensbrunn utanför din fastighet ska du hålla den fri från is och snö.
  • Om det är sådan extrem väderlek att våra plogbilar måste lägga upp snön på hela gångbanan har du under den perioden naturligtvis ingen skyldighet att hålla den ren från snö.
  • Du är också ansvarig för att se till att det är skottat och sandat på gångvägen intill avfallsutrymme eller sopkärl och att göra hål i eventuella snövallar. Detta för att sophämtarna ska komma fram. Du kan läsa mer om det på NSR:s webbplats.

Webbredaktör: Madeleine Green (meg)
Sidan ändrad: 2018-11-16

Kontakt

Vid akuta problem med vinterväghållningen (snö och halka):

Vardagar 08.00-16.30: Kommunens växel 042-458 50 00

Övrig tid: Vinterberedskap (november - mars) 042-704 12

Du kan även göra en felanmälan