Mejerigatan Lågfartsområde

Ökad säkerhet vid passering över Mejerigatan vid Folketshusparken

Arbetet har påbörjas med att göra passagen, över Mejerigatan vid Folketshusparken, trygg och trafiksäker för alla trafikanter.

Byggnationen av lågfartsområdet sker i olika etapper. Första etappen är att smalna av gatan för att få ner hastigheten på passerande fordon och att göra övergången säker för gångtrafikanter. I en senare etapp byggs gatan om och höjs till att vara i samma nivå som trottorerna.

Webbredaktör: Anneli Enryd (aed)
Sidan ändrad: 2018-01-02

Kontakt

Teknisk chef

Stefan Sjölin

Telefon växel: 042 458 50 00