Varagårdsparken

Projektet med anläggning av Varagårdsparken pågår och beräknas vara klart under våren 2018.

Anläggning av Varagårdsparken pågår och beräknas vara klart under våren 2018.

Det innebär att det kommer att vara arbete som sker i anslutning till omkring liggande gator. Byggområdet kommer att inhägnas och det är viktigt att inte beträda in i området.

Det kommer att vara tung trafik i området. För din egen säkerhet, sök alltid ögonkontakt med förarna innan du passerar. Tillsammans kan vi göra det säkert.

Parken är centralt placerad, längs med södra Storgatan, vid Varagården och Varagårdsskolan. Parken är tänkt att bli ett grönt rum för besökare i alla åldrar. Närheten till Varagården lockar våra äldre invånare att ta en liten tur till parken soliga och varma dagar. Andra som passerar är skolbarn och ungdomar.

Illustration och gestaltning av parkens utformning.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2018-01-17

Kontakt

Teknisk chef

Stefan Sjölin

Telefon växel: 042 458 50 00