Skötselplan

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Teknisk driftavdelning ansvarar för skötsel i kommunens parker och grönytor.


Beslut.

Kommunsstyrelsen har genom beslut den 19 november 2016, § 148, antagit en ny skötselplan som omfattar kommunägda gränytor.

Här hittar du riktlinjer för park -och grönyteskötsel.

Bilaga 1 till park- och grönyteskötsel.

Fördjupande frågor besvaras av:  

Oscar Gustavsson, Landskapsarkitekt, telefon via växeln.

E-post: oscar.gustavsson@bjuv.se

Synpunkter:

info@bjuv.se

Webbredaktör: Anneli Enryd (aed)
Sidan ändrad: 2016-12-16

Kontakt

Enhetschef Teknisk drift

Anneli Enryd

Skicka e-post

Kommunens växel:
042-485 50 00