Strövområden

I Bjuvs Kommun finns två natursköna strövområden med stigar och grillplatser, om ni vill ge er ut längs med Mölledammarna i Boserup eller vandra längs Vegeå i Bjuv.

mölledammarna

Mölledammarnas strövområde   

Mölledammarna anlades på 1700-talet och ligger i ett vackert lövskogsområde, där det finns ett välutvecklat nät av stigar med vindskydd och grillplatser. Dammarna är ett utflyktmål året om, inte minst när isarna bär för skriskoåkning. OBS! Det är inte tillåtet att fiska i dammarna.

Vegeåns strövområde                  

Vege å rinner längs Söderåsens västra fot och har stor betydelse för fiske och fågelliv, Öring har planterats in på flera platser och utmed ån häckar forsärla kungsfiskare och strömstare.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2017-07-14

Kontakt

Bjuvs kommun

Felanmälan

Telefon växel:
042-485 50 00