Strövområden

I Bjuvs Kommun finns två natursköna strövområden med stigar och grillplatser, vid Mölledammarna i Boserup eller längs Vegeå i Bjuv.

mölledammarna

Mölledammarnas strövområde   

Mölledammarna anlades på 1700-talet och ligger i ett vackert lövskogsområde. Där finns det ett väl utvecklat nät av stigar med vindskydd och grillplatser. Dammarna är ett utflyktmål året runt, inte minst när isarna bär för skriskoåkning. Observera att det inte är tillåtet att fiska i dammarna.

Vegeåns strövområde                  

Vege å rinner längs Söderåsens västra fot och har stor betydelse för fiske och fågelliv, Öring har planterats in på flera platser och utmed ån häckar forsärla, kungsfiskare och strömstare.

Webbredaktör: Madeleine Green (meg)
Sidan ändrad: 2018-09-27

Kontakt

Bjuvs kommun

Felanmälan

Telefon växel:
042-485 50 00