Skyddsjakt i Bjuvs kommun

Rutiner för skadedjur och skyddsjakt och hur trafikskadade djur hanteras inom Bjuvs kommun.

När det gäller kommunala fastigheter, som förvaltas av Samhällsbyggnadsförvaltningen, har kommunen avtal med skyddsjägare som enligt överenskommelse med Samhällsbyggnadsförvaltningen bedriver skyddsjakt inom Bjuvs kommun.

Nedan finns rutiner för de vanligast förekommande fallen.

Lösspringande katter som smutsar ner etc.               

Om klagande anser att katten smutsar ner etc. är detta att betrakta som ett klagomålsärende enligt Miljöbalken vilket ska hanteras av Söderåsens Miljöförbundet.

Lösspringande "vilda" katter

Inom detaljplanerat område är det Polismyndigheten som avgör om avlivning får ske. Fastighetsägaren kontaktar skytten som måste ha Polisens tillstånd innan avlivning får ske. (Tillämplig lagstiftning är Lagen om tillsyn av hundar och katter, där polisen är tillsynsmyndighet).

Det ska vara klarlagt att ingen ägare finns till katten. Den ska bedömas vara övergiven eller förvildad. Fastighetsägaren måste bevisa för Polisen att katten är vild. Skytten ersätts av fastighetsägaren.

Utanför detaljplanerat område avgör jakträttsinnehavaren/fastighetsägaren om en lösspringande katt är övergiven/förvildad. Jakträttsinnehavaren kan själv ombesörja avskjutning men ansvarar för att detta sker på korrekt sätt. Fastighetsägaren/Jakträttsinnehavaren måste bevisa att katten kan antas vara vild eller övergiven. Avlivningen ska ske enligt djurskyddslagens bestämmelser. Fastighetsägaren ersätter skytten.

Lösspringande "vilda", sjuka katter

Ett djur som kan misstänkas lida omfattas av djurskyddslagen. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för djurskyddet. Om någon anmäler en skadad katt eller djur ska man kontakta Länsstyrelsen.

Fåglar eller annat vilt som stör

Om det är under jakttid och viltet inte är skyddat får fastighetsägaren kontakta skyddsjägaren. Fastighetsägaren ersätter skyddsjägaren. Är det under icke tillåten jakt ska Miljöförbundet först avgöra om det är att betrakta som en olägenhet innan avskjutning får ske. Är det ett vilt som är skyddat/fridlyst t.ex. fladdermöss är det Länsstyrelsen som beslutar om avskjutning får ske.

Fridlysta djur och växter. Information hittar du här.

Vilda skadade djur

Vid trafikolycka då vilda djur skadats kan det anses vara en kommunal angelägenhet.  Olycka rapporteras till Polisen som kontaktar kommunens skyddsjägare som står till förfogande för att hjälpa polisen när så är behövligt. Du hittar mer information från polisen här.

Skadedjur

Skadedjur är de djur som förorsakar olägenhet eller medför risk för olägenhet, till exempel möss, råttor och sorkar.

För sanering i egen fastighet får fastighetsägaren kontakta ett saneringsbolag utan inblandning från kommunen. Fastighetsägaren har i regel hemförsäkring som täcker kostnaden för sanering.

I flerfamiljshus är det fastighetsägarens/hyresvärdens skyldighet att anlita ett saneringsföretag vid risk för olägenhet. Även här finns försäkringar.

Insekter och dylikt

Ärende som avser ohyra (insekter) hänvisas till bekämpningsföretag, vars tjänster som regel ingår i hemförsäkring. Det är fastighetsägarens skyldighet att anlita ett saneringsföretag vid risk för olägenhet.

Kontaktuppgifter


För privatpersoner.

Kontakta ansvarig handläggare för skyddsjakt inom kommunen.

Vardagar kl. 08.00–16.30

Telefon nr. 042-458 50 00 vx

 

Här hittar du information om Trafikolycka med vilt

 

Helger samt innan kl. 8.00 och efter 16.30 och efter kommunens växel stängt.

Kontakta polisen

Kontaktar Polisen på telefonnummer 114 14 som i sin tur kontaktar skyddsjägare.

 

Länsstyrelsen, Djurskyddsenhet:

Telefon nr:  010–2241000 vx.

Telefonväxel har öppet kl. 08.00 - 16.30

E-postadress: skane@lansstyrelsen.se

 

Mer information om skyddsjakt för skadegörande djur hittar du här.

 

Webbredaktör: Madeleine Green (meg)
Sidan ändrad: 2019-01-09

Kontakt

Bjuvs kommun

042-458 50 00  eller e-post

Polisen 11414

Söderåsens miljöförbund

0435-74 24 70 eller e-post

 

 

 

Evenemang