Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Här beskriver vi hur vi som kommun ska arbeta med att förebygga och upptäcka våldsbejakande extremism.

Vad är våldsbejakande extremism?

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Begreppet extremism utgår från att det finns en koncentration av åsikter som står långt från mittpunkten i samhället. Dessa individer är ovilliga att kompromissa om det som de bedömer viktigt.

Begreppet radikalisering är den förändringsprocess som leder till att en person eller en grupp stödjer eller utövar ideologiskt motiverat våld för att främja en sak.

Våldsbejakande extremism förekommer både i politiska och religiösa ideologier.
En individ som ingår i denna miljö kan vara våldsbenägen, men kan också undvika att använda våld själv för att istället koncentrera sig på att få andra att göra det.

De inriktningar av våldsbejakande extremism som för närvarande förekommer i det svenska samhället är:
• Den högerextrema vit-makt-miljön
• Den vänsterautonoma miljön
• Den islamistiska extremistmiljön

Hur ska vi arbeta för att motverka våldsbejakande extremism?

Bjuvs kommun ska verka mot våldsbejakande extremism genom att arbeta med följande tre ben

Löpande förebyggande arbete

Precis om med allt förebyggande arbete handlar det om skapa jämlika förutsättningar och möjligheter för varje individ att må bra och kunna påverka sitt liv och sin framtid. Exempel på förebyggande arbeten är skolans värdegrunds- och integrationsarbete och socialtjänstens förebyggande arbete gentemot utsatta personer, integrationsproblematik och utanförskap. Fritids- och kulturaktiviteter utgör viktiga stötdämpare för att människor ska känna inkludering och delaktighet och känna att alla människor har lika värde och möjligheter.’

Utbildningsinsatser

Medarbetare, politiker och samverkansaktörer ska vid behov ges utbildning för att ha möjlighet att uppfatta misstankar om våldsbejakande extremism och veta hur man ska agera om oro uppstår. Kopplat till dessa tillfällen finns också utbildningsmaterial som deltagarna kan använda för att sprida informationen vidare i organisationen.

Information internt och externt

För att öka kunskap om och förebygga våldsbejakande extremism ska kommunen kommunicera såväl internt i den kommunala organisationen som externt till allmänheten. Det ska vara enkelt att veta vart jag sak vända mig om jag är oroliga och vart den vänder sig som är orolig, eller har information att lämna angående våldsbejakande extremism som pågår eller är tänkt att påbörjas lokalt.

Vem vänder jag mig till om jag känner oro för någon i min närhet?

 

Vid akuta lägen

Vid ett akut läge, till exempel risk för våldsdåd eller att en person håller på att lämna landet för att ansluta sig till exempelvis IS, ska man alltid ringa polisen på larmnumret 112.

Orostelefon mot våldsbejakande extremism

Orostelefonen, som tidigare hette Röda Korsets stödtelefon, ingår nu i Rädda Barnens verksamhet.
Orostelefonen vänder sig till barn, unga och vuxna som känner en oro kring att någon i deras närhet håller på att radikaliseras. Den som ringer till Orostelefonen ska få tips och råd om vad man kan göra om ens anhöriga dras till en våldsbejakande extremistisk rörelse. Genom Orostelefonen kan man också bli satt i kontakt med personer som arbetar med dessa frågor i den kommun där man bor.
Numret till Orostelefonen är 020 – 100 200.
Telefonen är öppen vardagar klockan 09 - 12 och 13 - 16, samt måndagar, onsdagar och fredagar klockan 18 - 22. Telefonen bemannas av samtalsstödjare som behärskar flera språk. Samtalen är anonyma och syns inte på telefonräkningen.

Du kan läsa mer om orostelefonen på Rädda Barnens webbplats.

Oroschatt

Om du inte vill ringa kan du chatta med oss på kvällstid. Öppettiderna för chatten är måndagar, onsdagar och fredagar klockan 18 – 22. Den som chattar är självklart anonym. Chatten nås på www.raddabarnen.se/oroschatten.

Kontakter lokalt i kommunen

I kommunen finns flera personer du kan kontakta om du känner oro för någon i din närhet. Du kan välja vem du tar kontakt med beroende på vem ärendet gäller:
Skolkuratorer
Varagårdsskolan 0731-588373
Ekebyskolan 0708-544566
JensBilleskolan 0709-553608
Brogårdaskolan 0709-553625
Socialtjänstens mottagningsenhet
042-45 85 100

Eller ring 114 14 för jour under kvällar, helger samt röda dagar

Polisen

Ring 114 14, sök kommunpolisen i Bjuv

Utbildningsmaterial

Samtalskompassen, Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism


Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2017-09-04

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon 042-458 50 37