Hållbar utveckling

Vi som kommun har en viktig roll att spela inom hållbar utveckling. Att utvecklas hållbart handlar om att vi ska kunna tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Hållbar utveckling definieras ofta genom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

De tre dimensionerna samspelar och kan förstärka varandra på olika sätt. I kommunens vision och mål finns alla dessa dimensioner med och genom detta integreras arbetet med hållbar utveckling i kommunens mål och resultatstyrning.

Illustration över hållbar utveckling.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2018-09-21

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon 042-458 50 00