Kallelser och protokoll

Kommunens fullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott sammanträder regelbundet enligt en uppgjord plan.

Protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, utskottet för arbete och tillväxt, tekniska nämnden, vård- och omsorgsnämnden,byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden publiceras på hemsidan efter justering. 

För kommunfullmäktige publiceras även kallelsen med handlingar.

Vill du ta del av eventuella bilagor ber vi dig kontakta kommunkansliet eller respektive förvaltning.

Vi publicerar inte ärenden som är sekretess.


Sammanträdeslista 2019 rev 2019-02-19 (pdf)

Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun rev 2018-12-13 (pdf)

Blankett förrättningsarvode förtroendevald (pdf)

Intyg förlorad arbetsinkomst (pdf)

Driftinformation Ciceron (öppnas i nytt fönster)

Webbredaktör: Susan Elmlund (sed)
Sidan ändrad: 2019-02-20

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Skicka e-post