Kommunal anslagstavla

Varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. På anslagstavlan hittar du:
  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras hos respektive nämnds förvaltning.

Tillkännagivanden och underrättelser

Kungörelse: Eldningsförbud 2018 inom nordvästra Skåne.

Kungörelse: Granskning av detaljplan för del av Vrams Gunnarstorp.

 

 

 Kommunfullmäktige sammanträder:

Kallelser kommunfullmäktige

Justerade protokoll

Instans Sammanträdes-datum Anslaget fr.o.m Anslaget t.o.m
Kommunfulllmäktige 2018-08-30 2018-09-08  2018-10-01 

Kommunstyrelsen

2018-09-12 2018-09-18 2018-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott

     

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

2018-08-29 2018-09-04 2018-09-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-09-05 2018-09-06 2018-10-01

Kommunstyrelsens tekniska utskott

2018-08-29 2018-09-05 2018-09-26

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt

 2018-08-29

18-09-04 

 18-09-25

Byggnadsnämnden

     
Barn- och
utbildningsnämnden

 180822

 180830  180914
 Barn- och utbildningsnämnden, sekretess      

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sekretess

 180910  180911  181003

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

 180813  180824  180917

Kultur- och fritidsnämnden

 180822  180910  181002

Valnämnden

     

Vård- och omsorgsnämnden

 180823  180904  180926

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

 180910  180913  181005

Överförmyndarnämnden

 2018-09-12 2018-09-17   2018-10-09

Kommunala handikappsrådet 

     

Kommunala handikappsrådets arbetsutskott

     

Kommunala pensionärsrådet

 180821  180904  180926

                           

Webbredaktör: Katarina Jeppsson (kjn)
Sidan ändrad: 2018-09-18

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon 042-458 50 00

info@bjuv.se

Dokument

Hur du överklagar beslut (PDF)