Kommunal anslagstavla

Varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. På anslagstavlan hittar du:
  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras hos respektive nämnds förvaltning.

Tillkännagivanden och underrättelser

Kungörelse: Eldningsförbud 2018 inom nordvästra Skåne.

Kungörelse: Granskning av detaljplan för del av Vrams Gunnarstorp.

 

Justerade protokoll

Instans Sammanträdes-datum Anslaget fr.o.m Anslaget t.o.m
Kommunfullmäktige 2018-04-26 2018-05-04 2018-05-28 
Kommunfullmäktiges presidium 2018-04-17 2018-04-19 2018-05-11

Kommunstyrelsen

2018-05-16 2018-05-23 2018-06-14

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-04-25 2018-05-03 2018-05-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-05-09 2018-05-11  2018-06-04 

Kommunstyrelsens tekniska utskott

 2018-04-18  2018-04-25  2018-05-16

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt

 2018-04-27

 

 2018-05- 04

 

 2018-05-28

 

Byggnadsnämnden

 2018-05-08  2018-05-14  2018-06-05
Barn- och
utbildningsnämnden
 2018-04-18  2018-04-25 2018-05-18
 Barn- och utbildningsnämnden, sekretess  2018-03-21  2018-04-09  2018-04-30

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

 2018-04-09   2018-04-20  2018-05-15

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

 2018-05-08  2018-05-14  2018-06-05

Kultur- och fritidsnämnden

 2018-04-25  2018-05-03  2018-05-25

Valnämnden

     

Vård- och omsorgsnämnden

     

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

     

Överförmyndarnämnden

     

Kommunala handikappsrådet 

     

Kommunala handikappsrådets arbetsutskott

     

Kommunala pensionärsrådet

 2018-04-17  2018-05-03  2018-05-24

                           

Webbredaktör: Susan Elmlund (sed)
Sidan ändrad: 2018-05-23

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon 042-458 50 00

info@bjuv.se

Dokument

Hur du överklagar beslut (PDF)