Kommunal anslagstavla

Varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. På anslagstavlan hittar du:
  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras hos respektive nämnds förvaltning.

TIllkännagivanden och underrättelser

 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-02-22 är inställt.
Kallelser kommunfullmäktige

 

 

Justerade protokoll

Instans Sammanträdes-datum Anslaget fr.o.m Anslaget t.o.m
Kommunfullmäktige      

Kommunstyrelsen

2018-02-14 2018-02-20 2018-03-14

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-02-28 2018-03-01 2018-03-23

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-03-07 2018-03-08 2018-03-30

Kommunstyrelsens tekniska utskott

 2018-02-28  2018-03-02  2018-03-28

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt

 2018-02-28 2018-03-16 2018-04-06

Byggnadsnämnden

 2018-03-08  2018-03-13  2018-04-04
Barn- och
utbildningsnämnden
 2018-02-21  2018-03-01 2018-03-23 
 Barn- och utbildningsnämnden, sekretess  2018-02-21  2018-03-01  2018-03-23 

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

 2018-02-12  2018-02-22  2018-03-19

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, sekretess

 2018-02-12  2018-02-19  180312

Kultur- och fritidsnämnden

     

Valnämnden

     

Vård- och omsorgsnämnden

     

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

 2018-03-12  2018-03-19  2018-04-10

Överförmyndarnämnden

     

Kommunala handikappsrådet 

     

Kommunala handikappsrådets arbetsutskott

     

Kommunala pensionnärsrådet

     

                           

Webbredaktör: Eva-Marie Hasslöf (ehf)
Sidan ändrad: 2018-03-16

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon 042-458 50 00

info@bjuv.se

Dokument

Hur du överklagar beslut (PDF)