Kommunal anslagstavla

Varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. På anslagstavlan hittar du:
  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras hos respektive nämnds förvaltning.

Tillkännagivanden och underrättelser

Kungörelse: Eldningsförbud 2018 inom nordvästra Skåne.

Kungörelse: Granskning av detaljplan för del av Vrams Gunnarstorp.

Kungörelse 2018-06-29 - 2018-07-20:
Länsstyrelsen: Beslut om utvidning Halabäckens dalgång

Länsstyrelsen: Kungörelse Hallabäckens dalgång

 

 Kommunfullmäktige sammanträder:

Kallelser kommunfullmäktige

Justerade protokoll

Instans Sammanträdes-datum Anslaget fr.o.m Anslaget t.o.m
Kommunfullmäktige 2018-05-31 2018-06-08 2018-07-02
Kommunfulllmäktige 2018-06-20 2018-06-29 2018-07-23

Kommunstyrelsen

2018-06-13 2018-06-14 2018-07-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-06-20 2018-06-21 2018-07-13

Kommunstyrelsens tekniska utskott

2018-06-20  2018-06-27  2018-07-18

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt

 2018-05-30

 

 2018-06-15

 

 2018-07-06

 

Byggnadsnämnden

 2018-06-07  2018-06-14  2018-07-09
Barn- och
utbildningsnämnden

 2018-05-16

2018-06-11

 2018-05-25

2018-06-13

2018-06-19

2018-07-05

 Barn- och utbildningsnämnden, sekretess  2018-06-11  2018-06-18  2018-07-09

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sekretess

 2018-06-01  2018-06-11  2018-07-02

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

 2018-06-04  2018-06-14  2018-07-05

Kultur- och fritidsnämnden

     

Valnämnden

 2018-06-07 2018-06-11 2018-07-04

Vård- och omsorgsnämnden

     

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

     

Överförmyndarnämnden

     

Kommunala handikappsrådet 

 2018-06-19  2018-07-11  2018-08-02

Kommunala handikappsrådets arbetsutskott

     

Kommunala pensionärsrådet

 2018-06-19  2018-06-28  2018-07-20

                           

Webbredaktör: Eva-Marie Hasslöf (ehf)
Sidan ändrad: 2018-07-10

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon 042-458 50 00

info@bjuv.se

Dokument

Hur du överklagar beslut (PDF)