Kommunal anslagstavla

Varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. På anslagstavlan hittar du:
    • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras hos respektive nämnds förvaltning.

Tillkännagivanden och underrättelser

Kungörelse: Eldningsförbud 2018 inom nordvästra Skåne.

Kungörelse: Granskning av detaljplan för del av Vrams Gunnarstorp.

 Kungörelse: Samråd för detaljplan Billesholms gård 9:19 och Billesholms gård 9:91 m.fl.

Kungörelse: Samråd för detaljplan Billesholms gård 9:137 m fl

 

Kommunfullmäktige sammanträder:
Torsdag 13 december kl 19.00 i Varagårdsskolans aula, Bjuv

Kallelser kommunfullmäktige

Justerade protokoll

Instans Sammanträdes-datum Anslaget fr.o.m Anslaget t.o.m
Kommunfulllmäktige 2018-11-29  2018-12-12  2019-01-03 
Kommunfullmäktige  2018-12-13 2019-01-02 2019-01-24
Revisionen  2019-01-03 2019-01-03  2019-01-25 
Kommunfullmäktiges valberedning      

Kommunstyrelsen

2018-12-19 2018-12-20 2019-01-11

Kommunstyrelsen

     

Kommunstyrelsens arbetsutskott

     

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

     

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 2018-12-12  2018-12-13 2019-01-03 

Kommunstyrelsens tekniska utskott

     

Kommunstyrelsens tekniska utskott

2018-12-12 2018-12-14 2019-01-04

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt

2018-11-21

2018-12-12

2018-11-26

18-121-17

 2018-12-17

2019-01-09

Byggnadsnämnden

 2018-11-08  2018-11-15  2018-12-07
Barn- och
utbildningsnämnden

 

 

 

 

 

 Barn- och utbildningsnämnden, sekretess

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sekretess

 

 

 

 

 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

 

 

 

 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden

     

Valnämnden

     

Vård- och omsorgsnämnden

 2019-01-10

 2019-01-15

 2019-02-07

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

 

  

 

Överförmyndarnämnden

2018-11-04  2018-11-26  2018-12-18 

Överförmyndarnämnden

2018-12-05 2018-12-12 2019-01-04

Kommunala handikappsrådet 

 2018-12-11  2019-01-08 2019-01-29 

Kommunala handikappsrådets arbetsutskott

     

Kommunala pensionärsrådet

 2018-12-04  2018-12-18  2019-01-09

                           

Webbredaktör: Katarina Jeppsson (kjn)
Sidan ändrad: 2019-01-16

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon 042-458 50 00

info@bjuv.se

Dokument

Hur du överklagar beslut (PDF)