Kommunal anslagstavla

Varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. På anslagstavlan hittar du:
  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras hos respektive nämnds förvaltning.

TIllkännagivanden och underrättelser

 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-02-22 är inställt.
Kallelser kommunfullmäktige

 

 

Justerade protokoll

Instans Sammanträdes-datum Anslaget fr.o.m Anslaget t.o.m
Kommunfullmäktige 2018-01-25 2018-02-01 2018-02-23

Kommunstyrelsen

2018-02-14 2018-02-20 2018-03-14

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 2018-01-31 2018-02-06 2018-02-28

Kommunstyrelsens tekniska utskott

     

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt

 2018-01-24  2018-02-08  2018-03-03

Byggnadsnämnden

 2018-02-08  2018-02-15  2018-03-06
Barn- och
utbildningsnämnden
 2018-01-24  2018-02-01 2018-02-23 
 Barn- och utbildningsnämnden, sekretess      

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

     

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, sekretess

     

Kultur- och fritidsnämnden

     

Valnämnden

2018-01-30 2018-02-09 2018-03-05

Vård- och omsorgsnämnden

 2018-02-15  2018-02-22  2018-03-16

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

 2018-02-05  2018-02-09  2018-03-03

Överförmyndarnämnden

     

Kommunala handikappsrådet 

     

Kommunala handikappsrådets arbetsutskott

     

Kommunala pensionnärsrådet

 2018-02-06  2018-02-13  2018-03-07

                           

Webbredaktör: Eva-Marie Hasslöf (ehf)
Sidan ändrad: 2018-02-22

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon 042-458 50 00

info@bjuv.se

Dokument

Hur du överklagar beslut (PDF)