Kommunstyrelsen

Här finns protokoll från kommunstyrelsen och dess utskott.

Kommunstyrelsen har två utskott, arbetsutskottet (KSAU) och utskottet för arbete och tillväxt (KUAT). Tekniska utskottet är från 2019-01-01 ändrat till tekniska nämnden.

  • Protokoll KS
  • Protokoll KSAU
  • Protokoll KUAT

Webbredaktör: Susan Elmlund (sed)
Sidan ändrad: 2019-01-29

Kontakt

Kommunsekreterare

Susan Elmlund

Telefon 042- 458 50 45

Skicka e-post