Kommunstyrelsen

Här finns protokoll från kommunstyrelsen och dess utskott.

Kommunstyrelsen har tre utskott, arbetsutskottet (KSAU), utskottet för arbete och tillväxt (KUAT) och tekniska utskottet (KSTU).

  • Protokoll KS
  • Protokoll KSAU
  • Protokoll KUAT
  • Protokoll KSTU

Webbredaktör: Aase Jönsson (ajn)
Sidan ändrad: 2018-01-04

Kontakt

Kommunsekreterare

Susan Elmlund

Telefon 042- 458 50 45

Skicka e-post