Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och kan beskrivas som kommunens riksdag. De 31 ledamöterna väljs i kommunvalet vart fjärde år.

Fullmäktige fattar beslut i principellt viktiga frågor och ärenden av större vikt. Detta gäller till exempel budget, skatt, taxor och avgifter.

Man beslutar också vilka nämnder som ska finnas, vad nämnderna ska göra och vilka personer som ska vara ledamöter och ersättare i nämnden. 

Fullmäktige sammanträder en gång i månaden förutom i juli. Sammanträdena är öppna för allmänheten och inför sammanträdena publiceras kallelsen och handlingarna på kommunens hemsida. Kallelse med handlingar finns tillgänglig på biblioteken och i kommunhusets entré.

Mandatfördelning efter valet 2018 är:

Socialdemokraterna (S) 11
Vänsterpartiet (V) 1
Centerpartiet (C) 1
Liberalerna (L) 1
Kristdemokraterna (KD) 1
Sverigedemokraterna (SD) 11
Moderaterna (M) 5

Samverkan

Samverkan mellan (S), (C), (KL), (L) och viss samverkan med (V).

 

Kommunfullmäktiges presidium:

Martin Fridehjelm (S), ordförande

Niklas Svalö (S), 1:e vice ordförande

Pia Trollehjelm (SD), 2:e vice ordförande

Ledamöter:

Urika Thulin (S)
Anders Månsson (S)
Terhi Laine (S)
Irena Alm (S)
Kenneth Bolinder (S)
Inga Bakken (S)
Christer Landin (S)
Stefan Svalö (S)
Bert Roos (S)
Leif Johansson (V)
Nils Nilsson (C)
Sven-Ingvar Blixt (L)
Urban Berglund (KD)
Mikael Henrysson (SD)
Christel Hedlund (SD)
Jim Gustavsson (SD)
Lise-Lott Johansson (SD)
Benny Trollehjelm (SD)
Gert Liljenborg (SD)
Lars Hein (SD)
Anne Li Ullerholm (SD)
Börje Sjöstrand (SD)
Heidi Karlsson (SD)
Vakant (M)
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Jörgen Johnsson (M)
Patric Fors (M)
Andrej Schönbäck (M)

Ersättare:

Liselott Ljung (S)
Walter Steffert (S)
Denise Berendji (S)
Peter Persson (S)
Gull-Britt Green (S)
Lars Karlsson (S)
Emil Lord (V)
Eva Roos Johansson (V)
Krister Nilsson (C)
Kerstin Persson (C)
Krister Bergsten (L)
Fredrik Andersson (L)
Maria Berglund (KD)
Jonas Lindqvist (KD)
Roger Pettersson (SD)
Lisbeth Madsen (M)
Niels Madsen (M)
Zofia Svensson (M)

Här finns kontaktuppgifter till presidiet som är ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Om du behöver uppgifter som inte finns publicerade ber vi dig kontakta oss via kommunens e-brevlåda eller ringa växeln 042-458 50 00 som kopplar dig till styrelsens eller nämndens förvaltning. Du kan också kontakta partierna.

Webbredaktör: Susan Elmlund (sed)
Sidan ändrad: 2019-02-18

Kontakt

Kommunsekreterare

Susan Elmlund

Telefon 042-458 50 45

Skicka e-post