Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ och består av 13 ledamöter.

Kommunstyrelsen ska, på uppdrag från kommunfullmäktige, hålla samman den kommunal verksamheten och bereda alla ärenden som ska behandlas av fullmäktige. Detta oavsett om ärendet kommer från kommunstyrelsen själv eller från någon av nämnderna. Inom kommunstyrelsens ansvarsområden finns bland annat:
Ekonomi
Personal
Näringsliv
Information
Socialt hållbar utveckling
Gemensam kommunadministration
Räddningstjänst

Kommunstyrelsen har två utskott. Arbetsutskottet är även personalutskott och krisledningsnämnd. Utskottet för arbete och tillväxt hanterar bland annat vuxenstöd, vuxenutbildning och tillstånd enligt alkohollagen.

Kommunstyrelsens presidium består av:
Ordförande: Anders Månsson (S)
1:e vice ordförande: Christer Landin (S)
2:e vice ordförande: Mikael Henrysson (SD)

Ledamöter:
Niklas Svalö (S)
Kennet Bolinder (S)
Nils Nilsson (C)
Urban Berglund (KD)
Pia Trollehjelm (SD)
My Johansson (SD)
Lars Hein (SD)
Claes Osslén (SD)
Patric Fors (M)
Jörgen Johnsson (M)

Ersättare:
Ulrika Thulin (S)
Bert Roos (S)
Bo Hallqvist (S)
Terhi Laine (S)
Leif Johansson (V)
Krister Bergsten (L)
Raymond Blixt (SD)
Benny Trollehjelm (SD)
Bengt Gottschalk (SD)
Nathalie Svaneborn (SD)
Kalle Holm (SD)
Zofia Svensson (M)
Lisbeth Madsen (M)

Här finns kontaktuppgifter till presidiet som är ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Om du behöver uppgifter som inte finns publicerade ber vi dig kontakta oss via kommunens e-brevlåda eller ringa växeln 042-458 50 00 som kopplar dig till styrelsens eller nämndens förvaltning. Du kan också kontakta partierna.

Webbredaktör: Susan Elmlund (sed)
Sidan ändrad: 2019-02-18

Kontakt

Kommunsekreterare

Susan Elmlund

Telefon 042-458 50 45

Skicka e-post