Ledningsgruppen

Bjuvs kommuns ledningsgrupp består av kommundirektör och chefer från förvaltningarna.

Följande personer ingår i ledningsgruppen:

Christer Pålsson, kommundirektör
Skicka e-post

Karolina Larsson, HR-chef
Skicka e-post

Samuel Sköld, ekonomichef
Skicka e-post

Carina Järold-Mattsson, avdelningschef arbete och tillväxt
Skicka e-post 

Jessica Alfredson, förvaltningschef vård och omsorg
Skicka e-post

Kent Andréasson, förvaltningschef kultur och fritid
Skicka e-post

Josefine Wahlström, kommunikationschef
Skicka e-post

Madeleine Peyron, förvaltningschef barn- och utbildning
Skicka e-post

Niklas Ögren, planeringschef
Skicka e-post

 

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2019-04-02

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Skicka e-post