Ledningsgruppen

Bjuvs kommuns ledningsgrupp består av chefer från förvaltningarna.

Följande personer ingår i ledningsgruppen:

Christer Pålsson, kommunchef Skicka e-post

Karolina Larsson, HR-chef Skicka e-post

Samuel Sköld, ekonomichef Skicka e-post

Carina Järold-Mattsson, avdelningschef arbete och tillväxt
Skicka e-post 

Anneli Larsson, förvaltningschef vård och omsorg
Skicka e-post

Carina Leffler, förvaltningschef barn och utbildning
Skicka e-post

Kent Andreasson, förvaltningschef kultur och fritid
Skicka e-post

Josefine Wahlström, kommunikationschef
Skicka e-post

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2018-02-28

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Skicka e-post