Årsredovisning 2018

Ärendet är uppe till behandling på kommunfullmäktige den 25:e april.

Nyckeltal 2018 års bokslut

  • Överskott för kommunen
  • Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna 99,1 %
  • Nettoinvesteringar: 203,9 mnkr 
  • Soliditet: 30,9 %
  • Finansnetto: - 1,1 mnkr 
  • Resultat 2018: 
    Skattefinansierat:  1,1 mnkr
    Avgiftsfinansierat:  5,1 mnkr

Årsredovisning 2018  (pdf 3,0 MB, öppnas i nytt fönster)

Webbredaktör: Hans Pansner (hpr)
Sidan ändrad: 2019-05-09

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon 042-458 50 00