Budget 2019

Vid kommunfullmäktiges november sammanträde beslutade man om 2019 års budget för kommunen.

Budget 2019 och plan 2020 - 2021  ( 2 Mb).

I den nya budget för 2019 och plan 2020 - 2021 beslutade man bland annat om

Det budgeterade resultatet landade på 14,9 mnkr och det är 97,9 procent av skattenettot.

Investeringsplanen landade på 212,1 mnkr. 

Lånen för kommunen är budgterad att öka med ca 154 mnkr för att finansiera den höga investeringsbudgeten under året.

Soliditeten minskar i och med investeringarna från 32,2 procent till budgeterat värde på 28,5 procent.

 

Webbredaktör: Hans Pansner (hpr)
Sidan ändrad: 2018-12-18

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon 042-458 50 00