Leverantörsinformation

Med anledning av det nya lagkravet om e-faktura har Bjuvs kommun övergått till att endast ta emot elektroniska fakturor.

Lag om krav på e-faktura

Från den 1 april 2019 ställer Bjuvs kommun krav på att alla leverantörer endast ska skicka e-fakturor till kommunen. Bjuvs kommun kommer således inte att ta emot pappersfakturor, fakturor per mejl eller pdf-fakturor.

Kravet på e-faktura gäller vid alla inköp, upphandlade och direktköp, där betalning sker mot faktura.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär i korthet att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF; LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura.

Fakturainformation

Det är viktigt att alltid märka fakturan med korrekt referenskod då vi har referenskontroll. Referenskoden (fakturareferens) består alltid av en femsiffrig kod samt ett prefix bestående av två stora X utan några mellanrum. Exempel: XX12345 
Saknar ni referenskod vänligen kontakta beställaren.

Bjuvs kommuns uppgifter vid kontakt med vår VAN-operatör InExchange:
Organisationsnummer: 212000–1041
GLN-nummer: 7350033420010

Fakturaadress

Bjuvs kommun
Box 1
267 21 Bjuv

Bjuvs Kommun tar emot e-faktura i följande format

• Svefaktura
• EDI
• XML

Ni som ännu inte har kommit igång att skicka e-faktura

Kontakta vår VAN-operatör InExchange via länken, så hjälper de er komma igång. Det finns också möjlighet att kontakta InExchange via telefon 0500-44 63 60 eller via mejl info@inexchange.se.

Mer information om e-faktura

www.digg.se
www.sfti.se
www.skl.se

Mer information om den nya lagen

DIGG - Myndigheten för digital förvaltning
InExchange

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2019-04-09

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon 042-458 50 00

info@bjuv.se