Medborgarundersökning

Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Här presenteras resultaten för Bjuvs kommun.

Resultat 2018

Undersökningen genomfördes mellan den 23 augusti och den 5 november 2018. Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 36 procent enkäten.

SCB:s medborgarundersökning – hösten 2018, Bjuvs kommun

Resultat 2017

Undersökningen genomfördes mellan den 16 augusti och den 27 oktober 2017. Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 38 procent enkäten.

SCB:s medborgarundersökning – hösten 2017, Bjuvs kommun

Bild på en familj utanför sitt hus i Bjuv.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2019-05-03

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Skicka e-post