Medborgarundersökning

Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Här presenteras resultaten för Bjuvs kommun.

Resultat 2017

Undersökningen genomfördes mellan den 16 augusti och den 27 oktober 2017. Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 38 procent enkäten.

SCB:s medborgarundersökning – hösten 2017, Bjuvs kommun

Resultat 2016

Undersökningen genomfördes mellan den 5 september och den 8 november 2016. Ett urval på 1 200 personer i åldrarna 18 – 84 år tillfrågades och av dessa besvarade 38 procent enkäten.

SCB:s medborgarundersökning – hösten 2016, Bjuvs kommun

Bild på en familj utanför sitt hus i Bjuv.

Webbredaktör: Agnes Petersen (asp)
Sidan ändrad: 2018-09-03

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

Skicka e-post